De collectie

Over de Collectie Gerrit Wakker

Begin 2014 krijgt Stichting Urk in Oorlogstijd een tip over een grote collectie Urker foto's. Uit navraag blijkt dat het gaat om een fotocollectie van fotograaf Gerrit Wakker die buiten Urk te koop wordt aangeboden. Eind 2015 slaagt de stichting erin de verzameling aan te schaffen. Dit lukt met hulp van de Gemeente Urk en het Rabobank Coöperatiefonds Noordoostpolder. 

Omvang en context

De Collectie Gerrit Wakker bestaat uit circa 8000 fotonegatieven en zo'n tweehonderd dia's, allen uit de periode van grofweg 1940 tot 1980. Daarnaast bevat de collectie vier fotoalbums daterend uit 1949 en 1950. Aanvullend is een gering aantal negatieven (van slechte kwaliteit) van broer Hendrik Wakker. deze dateren uit 1949.

De collectie vormt de grootste bekende, nog intacte verzameling Urker foto's van één maker. Duizenden negatieven van een klein dorp, in een turbulente tijd. Het is vlak na de oorlog, als de visserij opbloeit en Urk geen eiland meer is. Het dragen van klederdracht raakt in verval en moderne technieken doen hun intrede in het kleine dorp aan het IJsselmeer.

Een deel van de collectie
Foto: Urk in Oorlogstijd

Uniformpet van G. Wakker
Foto: Fotoclub Fisheye

Aard van de beelden

Veruit de meeste foto’s zijn door Gerrit gemaakt. Mogelijk is ook een deel van de hand van zijn oudere broer Hendrik. Afgezien van enkele kleurenfoto's zijn de meeste beelden uit de collectie zwart-wit. De foto's zijn bewaard in envelopjes voorzien van beschrijvingen.

Op de foto's staan veel mensen, die zijn vastgelegd op trouwerijen, portretfoto's en als toeristen in klederdracht. Ook komen er taferelen uit het dorp voor zoals sinterklaasintochten, vlaggetjesdag en andere dorpsfeesten. Gerrit Wakker heeft ook diverse Urker gebouwen, panden en straatbeelden gefotografeerd.

De collectie bevat privéfoto's uit Wakkers diensttijd en gezinsleven. En er zijn een aantal materialen door de familie Wakker, en anderen geschonken. Hierbij valt te denken aan een uniform van Gerrit en een legerkist.

Bijzonder

Op zichzelf is een foto, dia of negatief niet heel bijzonder. Het wordt pas bijzonder als hetgeen dat is vastgelegd er niet meer is, of is veranderd. Als gebouwen, taferelen en personen die op de foto zijn genomen slechts in het geheugen van enkele individuen bestaan. 

Door het delen en bekijken van de beelden uit deze collectie kunnen herinneringen voor oudere generaties Urkers herleven.  Daarnaast kunnen andere geïnteresseerden dankzij de beelden een glimp opvangen van lang vervlogen tijden. De collectie Gerrit Wakker ademt Urker geschiedenis.

 

 

Noordoostpolder, gezicht op het voormalig eiland Urk.
Foto: Afdeling Multimedia Rijkswaterstaat

 

Inventaris

Voorzover geïnventariseerd, staan hieronder de inventarissen van de collectie Wakker.