Algemene Voorwaarden

Om onduidelijkheid te voorkomen willen wij u graag attenderen op het volgende:
 
Algemeen
Het is geenszins onze bedoeling inbreuk te maken op welk recht dan ook. Wij hebben geprobeerd zo discreet mogelijk om te gaan met persoonsgegevens. Desondanks kan het voorkomen dat er persoonsgegevens, of persoonlijk materiaal geplaatst is. Mocht u menen dat dit het geval is, gelieve dan contact op te nemen met ons.
 
Aanvullingen & Wijzigingen
Zoals u wellicht ziet zijn beschrijvingen verre van compleet. Wij stellen het zeer op prijs als u aanvullingen wilt doorgeven.
Onder de tab [review] bij elke foto is er een mogelijkheid reacties te plaatsen.
Ook is het mogelijk om een e-mail te sturen óf per brief te reageren. Kijk hiervoor bij de pagina 'contact'.
Het is mogelijk dat er bijnamen of zgn. scheldnamen vermeld zijn. Niet altijd is bij ons bekend of dit het geval is, zodat wij dit niet altijd op voorhand kunnen aanpassen.
Mocht u aanstoot nemen, geef dit z.s.m. aan welk materiaal het betreft, en de juiste naam e/o gegevens. Dan passen wij dit z.s.m. aan.
Het aanpassen van gegevens kunnen enkele werkdagen in beslag nemen.
 
Gebruik materiaal
Het materiaal is, en blijft eigendom van de rechtmatige eigenaar, evenals het auteursrecht, van de rechtmatige auteur(s) e/o erven. Dit geldt eveneens voor het portretrecht van de geportretteerd.
Materiaal mag alleen voor privé gebruik aangeschaft worden, niet voor commerciële doeleinden.
 
Publiceren
Het publiceren van materiaal uit deze collectie, of het gebruik van materiaal uit deze collectie voor andere doeleinden dan privé is niet toegestaan.
 
 
Gebruik gegevens & Bestelling
Uw gegevens [Privacy gegevens] worden alleen gebruikt voor het verwerken van uw bestelling.
Deze worden niet opgeslagen voor andere doeleinden.
 
Gelden
De aangeboden materialen zijn aangeschaft met subsidie gelden. De rechtmatige eigenaar stelt zich dan ook tot doel om deze publiekelijk bekend te maken.
Geprobeerd wordt om een zo groot mogelijk deel online beschikbaar te stellen, evenals het organiseren van fotopresentaties en informatiebijeenkomsten.
Het via internet beschikbaar stellen van fotomateriaal is hier één van de mogelijkheden van. Aan deze mogelijkheid zitten kosten verbonden, evenals de indexering, digitalisering en (tijdelijke) archivering. U betaald als burger dan ook niet de verkoopprijs, maar een kostenvergoeding.
Mocht u het werk willen steunen om de hele collectie openbaar te maken, dan kunt u hiervoor een gift overmaken. Klik hier voor de gegevens, of neem contact op.
 
Vragen & Contact
Actuele contact gegevens staan op de pagina 'contact'
Contactgegevens:Sichting Urk in Oorlogstijd

Sichting Urk in Oorlogstijd
T.a.v.: Collectiebeheer Wakker
Houtrib 10
8321 SL Urk
E: info@gerritwakker.nl